Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 7/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r.

Zarządzenie Nr 7
Burmistrza Rogoźna
z dnia 12.01.2009 r.
w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jezior Nienawiszcz Duży i Mały w 2009 r.


Na podstawie art. 7 ust. 8 w związku z art. 4 ust 1 pkt 1 lit. B ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Z 1999 r. Nr 66, poz.750) i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza co następuje:

§ 1. Jeziora Nienawiszcz Duży i Mały udostępnia się do wędkowania na zasadach ujętych w niniejszym zarządzeniu.
§ 2. Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem amatorskiego połowu ryb, będącym załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Sprzedaż zezwoleń na wędkowanie prowadzona będzie w następujących punktach:
kasa Urzędu Miejskiego,
sołectwo Nienawiszcz,
koła PZW,
sklepy wędkarskie,
gospodarz terenu.
§ 4. Osoby prowadzące sprzedaż zezwoleń na wędkowanie zobowiązane są do zaznajomienia osób je wykupujących z niniejszym zarządzeniem i załącznikami, oraz potwierdzić ten fakt napisem na zezwoleniu „zapoznany z regulaminem”, przy jednoczesnym podpisaniu przez sprzedającego i wykupującego.
§ 5. Zezwolenie na wędkowanie ważne jest z kartą wędkarską.
§ 6. Zezwoleniem na wędkowanie jest dowód wpłaty, zgodny z cennikiem opłat, będącym załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wykaz osób uprawnionych do sprzedaży zezwoleń określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 7. Naruszenie zasad wędkowania określonych w niniejszym zarządzeniu oraz regulaminie pociąga za sobą konsekwencje określone w ustawie o rybactwie śródlądowym lub zatrzymaniem zezwolenia bez odszkodowania.
§ 8. Do celów opiniodawczych i organizacyjnych powołuje się „Społeczną Radę Jezior Nienawiszcz”, w skład której wchodzą przedstawiciele Kół Polskiego Związku Wędkarskiego z terenu gminy Rogoźno, Stowarzyszenia „Jezioro Czarne”, Stowarzyszenia „Jezioro Rogozińskie” Sołtys Sołectwa Nienawiszcz i Urzędu Miejskiego w Rogoźnie. Skład „Społecznej Rady Jezior Nienawiszcz” określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia
§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego oraz Społecznej Radzie Jezior Nienawiszcz.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12.01.2009 r.

Zalaczniki do zarzadzenia nr 7

 

drukuj pobierz pdf