Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz Nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Burmistrz  Rogoźna

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w ha, nr KW)

 Cena sprzedaży

                netto/brutto

Przeznaczenie zgodnie z planem

Warunki/uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

Wełna 7

gm. Rogoźno

/ - obręb

PARKOWO

 

717 o pow.0,1771ha

KW PO1O/00036294/1

                         

lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 53,34m2 składający się z  2 (dwóch) pokoi, ubikacji, spiżarni, korytarza, skrytki i kuchni położony na poddaszu z przynależnym pomieszczeniem o pow. użytkowej 24,40m2,tj. pomieszczeniem gospodarczym w inwentaryzacji oznaczonym nr 2g, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW PO1O/00038959/5 wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 7774/33315 oraz z takim samym udziałem do działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 717 o pow.0,1771ha, objętej księgą wieczystą  KW PO1O/00036294/1.

 

 

120 000,00zł

brutto

 

- brak mpzp,

- w studium: tereny zabudowy zagrodowej, cześć działki zlokalizowana w granicy strefy ”OW” ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych,

- działka 717 objęta jest decyzją o warunkach zabudowy nr GPiM.6730.33.2015.BR z dn. 20.05. 2015 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne wraz z przebudową na terenie działki o nr ewid. 717 położonej w miejscowości Wełna, obręb Parkowo, gmina Rogoźno.

Działka nr 717 położona jest w granicach chronionego krajobrazu Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka.   

 

- przetarg nieograniczony ustny,

- sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.                o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.931 z późn. zm.),

 

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 27 czerwca 2022 r. do dnia 19 lipca 2022 r.

Termin  złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1, punkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 09 sierpnia 2022 r.

 

 

 

 

Rogoźno, dnia 27 czerwca 2022 r.

 

drukuj pobierz pdf