Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 29 lipca 2022 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego Sołectwa Pruśce.

Rogoźno, dnia  29 lipca 2022 r.

 

Obwieszczenie o zwołaniu zebrania wiejskiego Sołectwa Pruśce.

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Pruśce, iż zarządzeniem Burmistrza Rogoźna nr OR.0050.1.148.2022 z dnia  29 lipca 2022 r., na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Sołectwa Pruśce[1], zarządzono zebranie wiejskie, celem przeprowadzenia postępowania w zakresie wyborów sołtysa, które odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godz. 1900 w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pruścach.

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania przez dotychczasowego sołtysa.
  5. Dokonanie wyboru sołtysa:

1)          wybór (w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej,

2)          wybór sołtysa:

a)       przyjęcie przez komisję skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa,

b)       przeprowadzenie głosowania tajnego,

c)       ustalenie wyników głosowania,

d)       sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,

e)       ogłoszenie wyników wyborów,

6. Wolne głosy i wnioski.[1] Załącznik do Uchwały Nr XLVI / 351 / 2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2006r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pruśce

Link do Zarządzenia

 

drukuj pobierz pdf