Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: PROTOKÓŁ nr 38/2022 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 maja 2022 roku o godz. 16.00 w Sali UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 38/2022

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 maja 2022 roku o godz. 16.00 w Sali UM w Rogoźnie.

 

 

Posiedzenie Komisji otworzyła i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Katarzyna Erenc – Szpek.

Przewodnicząca stwierdziła, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 8 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KSSOiK.

4. Działalność GOPS w Rogoźnie. Omówienie programów - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ofiar Przemocy w Rogoźnie. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Gminny Program Wspierania Rodziny, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rogoźno, Program Osłonowy w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu".

5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za rok 2021

6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

8. Zakończenie.

 

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Porządek posiedzenia komisji został zaopiniowany – jednogłośnie po wykreśleniu z porządku pkt 6 na wniosek pana radnego Łukasz Zaranka.

 

Porządek obrad po zmianie:

1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KSSOiK.

4. Działalność GOPS w Rogoźnie. Omówienie programów - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ofiar Przemocy w Rogoźnie. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Gminny Program Wspierania Rodziny, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rogoźno, Program Osłonowy w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu".

5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za rok 2021

6. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

7. Zakończenie.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty – jednogłośnie.

 

Ad. 4 Działalność GOPS w Rogoźnie. Omówienie programów - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ofiar Przemocy w Rogoźnie. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Gminny Program Wspierania Rodziny, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rogoźno, Program Osłonowy w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu".

Pan radny Hubert Kuszak zapytał, czy w którymś z programów nastąpiły zmiany?

Pani kierownik GOPS – Ewelina Kowalska odpowiedziała, że nic się w przedstawionych programach nie zmieniło – ogólnie jest 40 niebieskich kart tj. o 4 więcej niż w poprzednim roku, a powodem ich założenia jest przede wszystkim problem alkoholowy, który dominuje.

Radny dopytał jak to wygląda wśród dzieci?

Pani kierownik odpowiedziała, że przy dzieciach i młodzieży to zazwyczaj szkoła zgłasza problem, najczęściej jest to wtedy kiedy dziecko przez dłuższy czas nie realizuje obowiązku szkolnego.

Pan Zbigniew Chudzicki zapytał, czy żeby dziecko otrzymało posiłek do kryterium dochodowego wlicza się kwota 500+?

Pani kowalska odpowiedziała, że do żadnego programu, w którym jest dofinansowanie nie wlicza się 500+. Pani kierownik wskazała, że są takie rodziny, gdzie kryterium dochodowego jest przekroczone, jednak pomimo to dziecko taki posiłek w szkole otrzymuje.

Radny dopytał, w jakim procencie finansuje ten program gmina?

Pani Ewelina Kowalska odpowiedziała, że 60% województwo, a w 40% gmina.

Pan Sebastian Kupidura określił, że zna taka sytuację, o której jest mowa, ponieważ niedawno w szkole nr 2 się wydarzyła, że mama nie płaciła za obiady, pomimo wysokich zarobków, które przekroczyły dochód, ale jak wiadomo przy tak szybko rosnących cenach trudno spiąć domowy budżet i pani dyrektor w porozumieniu z panią kierownik sprawę opanowały i dziecko ponownie je posiłki w szkole.

 

Ad. 5 . Informacja z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za rok 2021.

Brak pytań

 

Ad. 6 Wolne głosy i wnioski.

W pierwszej kolejności pan Roman Piątkowski omówił projekt uchwały dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący obszaru Słomowo – Parkowo.

Pytań nie zadano.

Radni w tym punkcie złożyli następujące wnioski:

- wykoszenie terenu wokół „Czerwonego Maku”, (radny Zbigniew Chudzicki),

- wykoszenie metrowej szerokości terenu od strony płotu nowych bloków przy ul. Seminarialnej, (radny Hubert Kuszak),

- naprawienie znaku z nazwą ulicy „Mjr Biskupskiego” przy przedszkolu nr 2 obok transformatoru, (radny Zbigniew Chudzicki),

- postawienie znaku „przejście dla pieszych” przy przedszkolu nr 2, (radny Sebastian
Kupidura),

- wymalowanie pasów przy parkingach na ul. Kościuszki oraz przy banku, (radna Katarzyna Erenc Szpek),

- postawienie koszy na śmieci na ul. Długiej i Seminarialnej, (radny Hubert Kuszak),

- wykonanie przejścia na terenie zielonym przy byłym tesco i banku PKO SA, (radna Katarzyna Erenc - Szpek),

- wprowadzenie zakazu „wyprowadzania psów” przy miasteczku ruchu drogowego i zwiększenie kontroli Straży Miejskiej, (radny Hubert Kuszak),

- zamontowanie furtek na targowisku od strony ulicy Długiej oraz posesji pani Januchowskiej, (radny Hubert Kuszak),

- postawienie znaku A7 na ulicy Wielkiej Szkolnej przed wjazdem na Plac Powstańców Wielkopolskich oraz przy netto od strony banku PKO SA, (radny Henryk Janus)

- załatanie dziury na ul. Gościnnej obok posesji pani Tomaszewskiej, (radny Hubert Kuszak)

- postawienie znaku „zakaz jazdy rowerem” na odcinku ulicy Fabrycznej i dalej w kierunku Rudy (radny Sebastian Kupidura).

 

 

Ad. 7 Zakończenie.

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 16.45 protokół sporządziła – Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf