Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 83/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej mienie Gminy Rogoźno w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 83/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 28 lipca 2010 r.

 

w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej mienie Gminy Rogoźno w drodze bezprzetargowej.


Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 póz. 2603 z 2004r. ze zm.) oraz Decyzji Nr GRO.6018-13/10 z dnia 16.07.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości, położonej w Rogoźnie przy Placu Karola Marcinkowskiego 3, stanowiącej mienie Gminy Rogoźno w drodze bezprzetargowej, Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Sporządzić wykaz nieruchomości podlegającej wydzierżawieniu, której położenie, dane geodezyjne, opis nieruchomości wysokość opłat oraz informacje o formie zbycia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 30 lipca 2010r.

Oddanie w dzierżawę nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej po upływie 21 dni od daty opublikowania informacji o wykazie.

 

§ 3.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ogłoszenie informacji o wykazie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.rogozno.pl.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 


Załącznik do Zarządzenia nr 83/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 28 lipca 2010 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

Na podstawie art. 35. ust. l i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 261 póz. 2603 z 2004 r. ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości

 

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

Powierzchnia użytkowa

Opis nieruchomości

Roczny czynsz dzierżawny

Uwagi

KW

PO10/00026122/2

działka 1807/6

Rogoźno

Plac Karola

Marcinkowskiego 3

30,00 m2

Przedmiotowa nieruchomość ma być wykorzystana na ogródek przydomowy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego (brutto) wynosi 3,66zł.

Dzierżawcę obciąża

ponadto podatek od nieruchomości oraz ponosi inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

 

Oddanie w dzierżawę na   okres 3 lat w formie bezprzetargowej.

Wydzierżawienie działki - na rzecz p. Aliny Balcerek

 

 

drukuj pobierz pdf