Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 84/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej mienie Gminy Rogoźno w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 84/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 28 lipca 2010 r.

 

w sprawie : wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej mienie Gminy Rogoźno w drodze bezprzetargowej.


Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 póz. 2603 z 2004r. ze zm.) oraz Decyzji Nr GRO.72243-4/10 z dnia 06.07.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości, położonej w Rogoźnie przy ul. Czarnkowskiej 31, stanowiącej mienie Gminy Rogoźno w drodze bezprzetargowej, Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Sporządzić wykaz nieruchomości podlegającej wydzierżawieniu, której położenie, dane geodezyjne, opis nieruchomości wysokość opłat oraz informacje o formie zbycia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 30 lipca 2010r.

Oddanie w dzierżawę nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej po upływie 21 dni od daty opublikowania informacji o wykazie.

 

§ 3.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ogłoszenie informacji o wykazie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.rogozno.pl.

 

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 


Załącznik do Zarządzenia nr 84/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 28 lipca 2010 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

Na podstawie art. 35. ust. l i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 261 póz. 2603 z 2004 r. ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości

 

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

Powierzchnia użytkowa

Opis nieruchomości

Roczny czynsz dzierżawny

Uwagi

KW 26385,

działka 1087

Rogoźno

ulica

Czarnkowska 31

 

15,00 m2

Przedmiotowa nieruchomość ma być wykorzystywana  pod zabudowę garażową.

Wysokość rocznego

czynszu dzierżawnego (brutto) wynosi 7,32 zł.

Dzierżawcę obciąża ponadto podatek od nieruchomości oraz ponosi inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

 

Oddanie w dzierżawę na   okres 3 lat w formie bezprzetargowej.

Wydzierżawienie działki - na rzecz p. Alicji Łapacz

 

 

 

drukuj pobierz pdf