Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Burmistrz Rogoźna

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w ha, nr KW)

 Cena sprzedaży

brutto

Przeznaczenie zgodnie z planem

Warunki/uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

m. Rogoźno

(obręb ROGOŹNO)

 

 

 

2414/6 o pow.0,0980ha

2414/10 o pow.0,1371ha

KW PO1O/00035081/8

 

 

 

 

250 018,41zł

brutto

- w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej uchwalonego Uchwałą Nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2007 r. Nr 98, poz.2406) działki nr: 2414/6 i 2414/10 objęte są symbolem 35 MN o przeznaczeniu – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

 

- przyznanie prawo własności działek nr: 2414/6 i 2414/10 w ramach rozliczenia za odszkodowanie za działki gruntu o nr ewidencyjnych: 1996/12 o pow.0,1120ha i 1996/23 o pow.0,4661ha, położone w obrębie ROGOŹNO przejęte z mocy prawa na własność Gminy Rogoźno w oparciu o decyzję podziałową Burmistrza Rogoźna nr GRO.6831.34.2020.JB z dnia 31 stycznia 2022 r., jako grunty wydzielone pod drogi publiczne,

-  Gmina Rogoźno jako podatnik podatku od towarów i usług z tytułu przyznania nieruchomości zamiennej odprowadza podatek VAT w stawce 23% od gminnych działek nr: 2414/6 i 2414/10 w kwocie 46 751,41zł,

 

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 03 października 2022 r. do dnia 25 października 2022 r.

 

Termin  złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1, punkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 15 listopada 2022 r.

 

 

 

 

Rogoźno, dnia 03 października 2022 r.

 

drukuj pobierz pdf