Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LVII/397/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy Rogoźno

UCHWAŁA NR LVII/397/2010

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy Rogoźno

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 i 3ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.  W Uchwale Nr XLIV/387/2002 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału Gminy Rogoźno na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 111, poz. 3110) dokonuje się uszczegółowienia opisu granic stałych obwodów głosowania:

 

1)   w opisie granic obwodu nr 2 dopisuje się ulice: Grochowskiego, Sobolewskiego, Szarych Szeregów, Ks. Werbla.

2)    w opisie granic obwodu nr 3 dopisuje się ulicę Towarową,

3)    w opisie granic obwodu nr 4 dopisuje się ulice: Brzozowa, Chopina, Moniuszki,  Paderewskiego, Szymanowskiego, Wieniawskiego,

4)   w opisie granic obwodu nr 6 dopisuje się ulice: Boczna, Bursztynowa, Diamentowa, Dojazd, Koralowa, Kryształowa, Kwarcowa, Łamana, Mała, Perłowa, Plażowa, Południowa, Poprzeczna, Przelotowa, Topazowa, Turkusowa, Rubinowa, Skrajna, Skromna, Strzelecka, Sucha, Średnia, Szeroka, Szafirowa, Szmaragdowa, Ukryta, Ustronna, Wschodnia, Zachodnia, Zakątek.

 

§ 2.  Wykaz obwodów głosowania wraz z granicami obwodów określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.  Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Pile.

 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rogoźnie i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr LVII/397/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

 

 

PODZIAŁ GMINY ROGOŹNO NA OBWODY GŁOSOWANIA

Numer

obwodu głosowania

Granice obwodu

1

Miasto Rogoźno

Osiedle Przemysława II

2

Miast Rogoźno

Ulice II Armii Wojska Polskiego, Asnyka, Chabrowa, Garbacka, Grochowskiego, Konieczyńskich, Konwaliowa, Kościuszki nr 51 i 59, Krótka, Orzeszkowej, Polna, Seminarialna, Sobolewskiego, Szarych Szeregów, Ks. Werbla

3

Miasto Rogoźno

Ulice Aleje Marszałka Piłsudskiego, Dworcowa, Działkowa, Fabryczna, Kochanowskiego, Kolejowa, Kwiatowa, Łąkowa, Mickiewicza, Miodowa, Norwida, Prusa, Reja, Rolna, Różana, Słowackiego, Sienkiewicza, Towarowa, Zaułek

Miejscowości: Dziewcza Struga, Garbatka, Nowy Młyn, Ruda, Żołędzin

4

Miasto Rogoźno,

Ulice Brzozowa, Chopina, Czarnkowska, Kościuszki od nr 26 do nr 50, nr 53, 55, 56, 57, 61, 62, 63, Krzyżaniaka, Leśna, Lipowa, Moniuszki, Paderewskiego, Sądowa, Słoneczna, Smolary, Szymanowskiego, Topolowa, Wieniawskiego, Wójtostwo

5

Miasto Rogoźno

Ulice Kościelna, Kilińskiego, Mała Szkolna, Ogrodowa, Piekarska, Plac Powstańców Wlkp., Przesmyk, Rynkowa, Rzeźnicka, Wągrowiecka, Wielka Szkolna, Kard. Wyszyńskiego, Za Jeziorem, Żurawia

6

Miasto Rogoźno

Ulice Boczna, Boguniewska, Bursztynowa, Długa, Diamentowa, Dojazd, Gościnna, Kotlarska, Koralowa, Kręta, Kryształowa, Kwarcowa, Łamana, Mała, Mała Poznańska, Plac K. Marcinkowskiego,  Plac Jana Pawła II, Międzyleska, Nowa, Perłowa, Plażowa, Południowa, Poprzeczna, Przelotowa, Topazowa, Turkusowa, Rubinowa, Skrajna, Skromna, Strzelecka, Sucha, Średnia, Szeroka, Szafirowa, Szmaragdowa, Ukryta, Ustronna, Wąska, Wielka Poznańska, Wschodnia, Zachodnia, Zakątek

7

Miejscowości Biniewo, Cieśle, Marlewo, Owczegłowy, Pruśce, Sierniki, Stare, Wojciechowo

 

8

Miejscowości Boguniewo, Budziszewko, Międzylesie, Nienawiszcz, Studzieniec

9

Miejscowości Józefinowo, Parkowo, Słomowo, Szczytno

10

Miejscowości Grudna, Jaracz, Kaziopole, Rożnowice, Wełna

11

Miejscowości Gościejewo, Owieczki

12

Miejscowości Karolewo, Laskowo, Tarnowo

 

 

 

Uzasadnienie

 

Uchwała nr LII/372/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie nazewnictwa ulic została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2010r. Nr 131. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 26 stycznia 2010r. Nr DPL 7320-1/10 uszczegółowienie opisu granic obwodu, np. przez uporządkowanie nazw miejscowości, ulic, numeracji nieruchomości itp. nie stanowi zmian w podziale na obwody głosowania w rozumieniu Ordynacji wyborczej. Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dokonanie tego rodzaju uściśleń w podziale gminy na obwody głosowania wymaga jednak podjęcia przez radę gminy stosownej uchwały w zakresie zmian w dotychczasowym opisie granic głosowania.

Z tych względów przedkładam projekty stosownych uchwał.

 

 

 

drukuj pobierz pdf