Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Burmistrz  Rogoźna

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w ha, nr KW)

             Cena sprzedaży

             netto/brutto

Przeznaczenie zgodnie z planem

Warunki/uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

ul. Leśna     

m. Rogoźno

/ - obręb ROGOŹNO

 

166/5 o pow. 0,0964ha

KW PO1O/00022213/9

 

55 000,00zł

netto

-  w oparciu o ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo” uchwaloną Uchwałą Nr XXXVI/332/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2020 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. poz.6982 z dn. 16.09.2020 r.), przedmiotowe działki gruntu objęte są symbolem 17MN/U o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, ponadto działka 166/5 objęta jest w części linia elektroenergetyczną średniego napięcia 15 kV wraz z pasem technologicznym,  

 

-  działki położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”, 

przetarg ustny nieograniczony

- nabywca na podstawie art.146aa  ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.931 z późn. zm.) ponosi 23% podatku od towarów                    i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny,

- działka 166/5 obciążona jest służebością przesyłu na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. polegająca na pobudowaniu linii kablowej SN 15kV typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150mm2 o długości 14 m z pasem technicznym o szerokości 1m, powierzchni pasa służebności 14,00m2 oraz pobudowania: słup wirowy typu Kgr 13,5/20, a dla istniejącej linii napowietrznej 15kV (układ trójkątny) o długości 8m z pasem technicznym o szerokości 3m o pow.24,00m2, linii napowietrznej 15kV (układ płaski) o długości 9m z pasem technicznym o szerokości 4,6m o pow.41,40m2, słupa kratowego, łączna powierzchnia pasa służebności dla projektowanego kabla SN15kV i istniejącej linii napowietrznej SN 15kV wynosi 49,40m2,

 

 

166/7 o pow. 0,0946ha

KW PO1O/00022213/9

 

62 000,00zł

netto

2.

ul. Hetmańska

m. Rogoźno

(obręb ROGOŹNO)

 

197/20 o pow. 0,0828ha

KW PO1O/00026122/2

 

50 000,00zł

netto

- w oparciu o ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo” uchwaloną Uchwałą Nr XXXVI/332/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2020 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. poz.6982 z dn. 16.09.2020 r.),  działki gruntu objęte są symbolami 17MN i 18MN o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

 

-  działki położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”, 

 

 

 

przetarg ustny nieograniczony

 

- nabywca na podstawie art.146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.931 z późn. zm.) ponosi 23% podatku od towarów                    i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny,

 

- w dziale III KW PO1O/00026122/2 wpisane są służebności gruntowe przechodu i przejazdu oraz służebności przesyłu, które nie dotyczą zbywanej działki,  

-  przez tere działek nr: 197/28, 197/31 i 197/32 przebiega nieczynny wodociąg,

 

- na działce nr 197/28 zlokalizowana jest ogrodzona nieczynna studnia głębinowa,  

 

197/28 o pow. 0,1237ha

KW PO1O/00026122/2

69 000,00zł

netto

197/31 o pow. 0,1025ha

KW PO1O/00026122/2

60 000,00zł

netto

197/32 o pow. 0,0932ha

KW PO1O/00026122/2

55 000,00zł

netto

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 02 lutego 2023 r. do dnia 23 lutego 2023 r.

Termin  złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1, punkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 16 marca 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogoźno, dnia 02 lutego 2023 r.

 

drukuj pobierz pdf