Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LVII/410/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 wrzesnia 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/351/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku wyrażającej zgodę na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolski

Uchwała Nr LVII/410/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 02 września 2010 roku

 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/351/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku wyrażającej zgodę na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na udrożnienie i oczyszczenie rzeki Wełny od mostu na ulicy Wągrowieckiej do mostu Kolejowego na Rudzie

 

Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust.1  Ustawy z dnia  8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 257 poz.1240 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.  Traci moc Uchwała Nr XLVIII/351/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na udrożnienie i oczyszczenie rzeki Wełny od mostu na ulicy Wągrowieckiej do mostu Kolejowego na Rudzie z budżetu gminy   w 2010 roku w kwocie 150.000 zł.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf