Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 99/2010 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno w drodze ustnego przetargu nieograniczonego i sporządzeniu wykazu

ZARZĄDZENIE NR 99/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 10 września 2010 r.

 

w sprawie : oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno w drodze ustnego przetargu nieograniczonego i sporządzeniu wykazu.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr OR.0151-207/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących mienie gminne oraz ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na najem dzierżawę lokali użytkowych, Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.   

Przeznaczyć do oddania w najem nieruchomości:

1)      Lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. Fabrycznej 5 w Rogoźnie o pow. użytkowej 42,26 m2, położony na piętrze, przeznaczony na działalność usługową usługi medyczne, pomieszczenia biurowe.

Minimalna stawka czynszu za najem wynosi 5,50 zł plus podatek VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej.

2)      Lokal użytkowy  usytuowany w budynku przy ul. Kościuszki 37 w  Rogoźnie o pow. 65,40 m2 na parterze, przeznaczony na działalność handlową pomieszczenia biurowe, działalność usługową.

Minimalna stawka czynszu za najem wynosi 6,00 zł plus podatek VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

§ 2.    

Sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, których położenie, dane geodezyjne, opis nieruchomości wysokość opłat oraz informacje o formie zbycia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.   

1)      Wykaz, o którym mowa w § 2. podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 13 września 2010 roku.

2)      Oddanie w najem nieruchomości nastąpi w formie ustnego przetargu nieograniczonego.

 

§ 4.   

Wykaz, o którym mowa w § 2. podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ogłoszenie informacji o wykazie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.rogozno.pl.

 

§ 5.   

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 6.   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  

 

 


 

Załącznik do Zarządzenia nr 99/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 10 września 2010 roku.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

 

Na podstawie art. 13 ust. l i art. 35 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości

 

Oznaczenie

nieruchomości

Położenie

Powierzchnia

użytkowa

Opis

nieruchomości

Miesięczny

czynsz

Uwagi

KW PO 10/00026257/7

działka 1517/2, 1518/4

Rogoźno

ul. Kościuszki 37

65,40 m2

Lokal użytkowy

Minimalna stawka czynszu za 1 m2 wynosi 6,00zł

Oddanie w najem na okres 3 lat w formie ustnego przetargu nieograniczonego.

KW23834

działka 2358/7

Rogoźno

ul. Fabryczna 5

42,26 m2

Lokal użytkowy

Minimalna stawka czynszu za 1 m2 wynosi 5,50zł

Oddanie w najem na okres 3 lat w formie ustnego przetargu nieograniczonego.

 

 

drukuj pobierz pdf