Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 21/2009 z dnia 05 lutego 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-21/2009
Burmistrza Rogoźna
z dnia 5 lutego 2009 r.

w sprawie sprzedaży  nieruchomości gruntowych w drodze przetargowej.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), w związku z §2 ust.1 ust.2 pkt 2 i ust.3, §9 ust.1-3 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135, poz.2544),
 
Zarządzam,  co następuje:
§ 1.  Przystępuję do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, niezabudowanych działek gruntu, położonych w Rogoźnie, przy ul. Szerokiej w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 2000/40 o pow. 947m2, 2000/41 o pow. 947m2, 2000/42 o pow. 947m2 , 2000/44 o pow. 821m2 , 2000/45 o pow. 803m2 , 2000/46 o pow. 891m2 , 2000/47 o pow. 866m2, 2000/48 o pow. 927m2, 2000/49 o pow. 927m2, 2000/50 o pow. 928m2, 2000/53 o pow. 803m2 , 2000/54 o pow. 813m2 , 2000/55 o pow. 823m2 , 2000/56 o pow. 822m2, 2000/58 o pow. 1050m2, 2000/59 o pow. 978m2, 2000/60 o pow. 882m2, 2000/61 o pow. 1075m2, 2000/62 o pow. 996m2, 2000/63 o pow.996m2, 2000/64 o pow. 999m2,  objętych księgą wieczystą nr KW 26122.

W dziale I i III księgi wieczystej wpisane są służebności gruntowe przechodu  i przejazdu, które nie dotyczą i nie maja wpływu na sprzedawane nieruchomości . Żadnych innych obciążeń KW nr 26122 nie wykazuje.

W miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna,  rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej, w/w działki  stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone symbolem 44 MN oraz 48 MN .

§ 2. Ustalam cenę wywoławczą :
1. działki nr 2000/40 pow.947 m2 w wysokości 36.000,00zł
2. działki nr 2000/41 pow.947 m2 w wysokości 37.000,00zł
3. działki nr 2000/42 pow.947 m2 w wysokości 36.000,00zł
4. działki nr 2000/44 pow.821 m2 w wysokości 32.000,00zł
5. działki nr 2000/45 pow.803 m2 w wysokości 32.000,00zł
6. działki nr 2000/46 pow.891 m2 w wysokości 35.000,00zł
7. działki nr 2000/47 pow.866 m2 w wysokości 34.000,00zł
8. działki nr 2000/48 pow.927 m2 w wysokości 35.000,00zł
9. działki nr 2000/49 pow.927 m2 w wysokości 36.000,00zł
10. działki nr 2000/50 pow.928 m2 w wysokości 35.000,00zł
11. działki nr 2000/53 pow.803 m2 w wysokości 30.000,00zł
12. działki nr 2000/54 pow.813 m2 w wysokości 32.000,00zł
13. działki nr 2000/55 pow.823 m2 w wysokości 33.000,00zł
14. działki nr 2000/56 pow.822 m2 w wysokości 32.000,00zł
15. działki nr 2000/58 pow.1050 m2 w wysokości 39.000,00zł
16. działki nr 2000/59 pow.978 m2 w wysokości 38.000,00zł
17. działki nr 2000/60 pow.882 m2 w wysokości 35.000,00zł
18. działki nr 2000/61 pow.1075 m2 w wysokości 40.000,00zł
19. działki nr 2000/62 pow.996 m2 w wysokości 38.000,00zł
20. działki nr 2000/63 pow.996 m2 w wysokości 39.000,00zł
21. działki nr 2000/64 pow.999 m2 w wysokości 38.000,00zł

Cenę ustalono w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

§3. Nabywcy działek na podstawie art. 41 w związku z art.2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.)   ponoszą 22% podatek od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.
 
§4. Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponoszą nabywcy działek, każdy w kwocie 1068,00 brutto zł.

§5. Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miejskiego.

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf