Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LVIII/420/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rogoźna oraz Dyrektora Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie

UCHWAŁA NR LVIII/420/2010

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 22 września 2010r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rogoźna oraz Dyrektora Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po zapoznaniu się z prośbą ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| z dnia 9 sierpnia 2010r., skierowaną do Wojewody Wielkopolskiego i uznaną przez Niego za skargę oraz zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie względem skargi, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1.Uznaje się skargę na działalność Burmistrza Rogoźna oraz Dyrektora Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie za bezzasadną.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

drukuj pobierz pdf