Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 114/2010 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 114/2010

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 21 października 2010r.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.   

Powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

 

Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Parkowie wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem otoczenia

 

w składzie:

1.     Przewodniczący          -              Tadeusz Zygmunt

2.     Sekretarz                       -              Karolina Frankowska

3.     Członek                         -              Eugeniusz Cieszyński

4.     Członek                         -              Maria Domagalska

5.     Członek                         -              Zbigniew Wiese

 

§ 2.   

Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

1.    dokonanie oceny ofert pod kątem spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia

2.    nadzorowanie przebiegu oceny ofert przez członków komisji

3.    dokonanie oceny merytorycznej ofert

 

§ 3.   

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

1.    dokonanie oceny ofert dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnych

2.    sporządzanie protokołu postępowania

3.    przygotowania projektów odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania

4.    dokonanie oceny merytorycznej ofert

 

§ 4.   

Do zadań członka komisji, o którym mowa w § 1 pkt 3-5, należy w szczególności:

1.    dokonanie oceny sytuacji wykonawców pod kątem spełniania wymagań ekonomicznych i finansowych

2.    dokonanie oceny ofert pod względem rachunkowym, w tym terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności

3.    dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełnienia przez nich wymagań formalno-prawnych

4.    dokonanie oceny merytorycznej ofert

 

§ 5.   

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego Promocji.

 

§ 6.   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

drukuj pobierz pdf