Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 117/2010 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie najmu powierzchni użytkowej w budynku stanowiącym własność Gminy Rogoźno w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0151-117/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia  27 października 2010r.

 

w sprawie najmu powierzchni użytkowej w budynku stanowiącym własność Gminy Rogoźno w drodze bezprzetargowej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zm.),  zarządzenia Nr OR.0151-207/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2009r. oraz  § 2 ust.1 i ust.2 pkt 1  Uchwały  nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  14 lutego 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866),   

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Oddać w najem powierzchnie użytkową o wymiarze 9,44m2 znajdującą się w budynku nr 60a  w Budziszewku, gm. Rogoźno usytuowanym na działce o nr ew. 143/2 na rzecz Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa.

 

§2.

Umowa najmu obowiązuje na czas oznaczony od dnia 01.11.2010r. do dnia 01.08.2013r. zgodnie z wywieszonym wykazem. 

 

§3.

Miesięczny czynsz ustalam na kwotę 150,00zł netto miesięcznie + podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

 

§4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

drukuj pobierz pdf