Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LIX/423/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

UCHWAŁA  NR   LIX / 423 / 2010

RADY  MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

Z  DNIA  27 PAŹDZIERNIKA  2010 ROKU

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

 

Na podstawie art. 18 ust.2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art.90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze zmianami )  w związku z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 , ze zmianami) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala co następuje:

 

§ 1. W załączniku nr 1  do Uchwały Nr XXX/227/2005   Rady  Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005 r,  w sprawie: regulaminu   udzielania  pomocy  materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

”§ 7 Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się nie więcej niż 3 % środków finansowych przeznaczonych na pomoc  materialną o charakterze socjalnym dla uczniów .”

 

  1. § 13 otrzymuje nowe brzmienie :

„§13 Stypendia udzielane są do wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc materialną o charakterze socjalnym  dla uczniów”.

 

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

drukuj pobierz pdf