Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LIX/424/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie nazewnictwa ulic

UCHWAŁA  NR LIX/ 424 /2010

RADY MIEJSKIEJ  W ROGOŹNIE

z dnia 27 października 2010 r.

 

w sprawie nazewnictwa ulic

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz.1271,  Dz. U. Nr 214, poz.1806, z 2003 r.,  Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz.1568, z  2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055, Dz. U. Nr  116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz.128, Dz. U. Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz.974, Dz. U. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz.1111, Dz. U. Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420,  Dz. U. Nr 157, 1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142,  Dz. U. Nr 28, poz.146, Dz. U. Nr 106, poz.675)  art.8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Dz. U. Nr 23, poz.136, Dz. U. Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz.326, Dz. U. Nr 218, poz. 1391, Dz. U. Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Dz. U. Nr 19, poz. 101, Dz. U. Nr 19 poz. 100, Dz. U. Nr  86, poz. 720, Dz. U. Nr 168, poz. 1323, 2010 r. Dz. U. Nr 106, poz. 675, Dz. U. Nr 152, poz. 1018) uchwala się co następuje:

 

§ 1.   Ulicom zaprojektowanym w miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego na obszarze części działek  o nr. nr. ewid. 25/18, 38 i obszarze działki o nr. ewid. 61/11 położonych w miejscowości Cieśle, Uchwała Nr XLV/313/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28.10.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 238, poz. 4446), oznaczonym symbolami jak niżej, wykazanym w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącym kserokopię rysunku planu,  nadaje się nazwy:

1.       ulicy oznaczonej symbolem  1 KDD  -  ul. Rzeczna,

2.       ulicy oznaczonej symbolem  2 KDD  -  ul. Nad Stawem,

3.       ulicy oznaczonej symbolem  3 KDD  -  ul. Krańcowa,

4.       ulicy oznaczonej symbolem  4 KDD  -  ul. Władysława Świetlika.

 

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

drukuj pobierz pdf