Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XXXIV/239/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym

Uchwała nr XXXIV/239/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 stycznia 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości gruntowych w trybie  przetargowym.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,ze zmianami)  w związku z § 4. pkt 7 uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135, poz.2544 z dnia 08 sierpnia 2003r.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż, w trybie przetargowym, niezabudowanych działek gruntu:


      Położenie działki          Nr KW      Nr działki    Powierzchnia w m2
1. Rogoźno ul. Szeroka      26122          2000/40       947 m2
2. Rogoźno ul. Szeroka      26122          2000/41       947 m2
3. Rogoźno ul. Szeroka      26122          2000/42       947 m2
4. Rogoźno ul. Szeroka      26122          2000/44       821 m2
5. Rogoźno ul. Szeroka      26122          2000/45       803 m2
6. Rogoźno ul. Szeroka      26122          2000/46       891 m2
7. Rogoźno ul. Szeroka      26122          2000/47       866 m2
8. Rogoźno ul. Szeroka      26122          2000/48       927 m2
9. Rogoźno ul. Szeroka      26122          2000/49       927 m2
10. Rogoźno ul. Szeroka    26122          2000/50      928 m2
11. Rogoźno ul. Szeroka    26122          2000/53      803 m2
12. Rogoźno ul. Szeroka    26122          2000/54      813 m2
13. Rogoźno ul. Szeroka    26122          2000/55      823 m2
14. Rogoźno ul. Szeroka    26122          2000/56      822 m2
15. Rogoźno ul. Szeroka    26122          2000/58      1050 m2
16. Rogoźno ul. Szeroka    26122          2000/59      978 m2
17. Rogoźno ul. Szeroka    26122          2000/60      882 m2
18. Rogoźno ul. Szeroka    26122          2000/61      1075 m2
19. Rogoźno ul. Szeroka    26122          2000/62      996 m2
20. Rogoźno ul. Szeroka    26122          2000/63      996 m2
21. Rogoźno ul. Szeroka    26122          2000/64      999 m2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf