Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XXXIV/240/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obcią

Uchwała nr XXXIV/240/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 stycznia 2009r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135, poz.2544 z dnia 08 sierpnia 2003r.).

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603 ze zmianami), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135, poz.2544 z dnia 08 sierpnia 2003r.), wprowadza się zmiany:

1). zmienia się  §4, ust. 2 który otrzymuje brzmienie:
„2. dzierżawy gruntów na okres powyżej 3 lat.”

2). zmienia się  §4, ust. 7 który otrzymuje brzmienie:
„7. sprzedaż nieruchomości przekraczającej jednorazowo wartość szacunkową wynoszącą 10.000 zł określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.”

3). zmienia się  §13, ust. 3 który otrzymuje brzmienie:
 „3. Na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentów do sprzedaży w ramach pierwokupu pobierany będzie zadatek, który będzie zaliczany na poczet ceny sprzedaży a w przypadku rezygnacji z nabycia lokalu mieszkalnego nie będzie podlegał zwrotowi. Kwota zadatku ustalana będzie zarządzeniem burmistrza odrębnie na każdy rok kalendarzowy, z uwzględnieniem kosztów wycen ustalanych corocznie odrębnymi umowami.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

drukuj pobierz pdf