Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 122/2010 z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie przekazania Sołectwu w Garbatce dwóch lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rogoźno

ZARZĄDZENIE Nr OR.0151-122/2010

Burmistrza Rogoźna

z dnia 08 listopada 2010r.

 

w sprawie: przekazania  Sołectwu w Garbatce dwóch lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rogoźno

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z zm.), uchwały nr XLVI/341/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2006r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Garbatka (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 109, poz.2687), w związku z §2 i §7 ust.1 uchwały nr XXIII/181/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 września 2004r. w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia komunalnego do korzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 165, poz.3540 ze zm.),

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.   

1.     Przekazać Sołectwu w Garbatce do korzystania dwa lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Rogoźno, znajdujące się w budynku nr 3 w Garbatce, gm. Rogoźno usytuowanym na działce o nr ewidencyjnym 76 tj.:

1)   lokal niemieszkalny w inwentaryzacji oznaczony nr 3 składający się z dwóch pomieszczeń: pomieszczenie nr 1 o pow.20,25m2 i pomieszczenie nr 2 o pow.11,83m2,   

2)   lokal niemieszkalny w inwentaryzacji oznaczony nr 4 składający się z pomieszczenia świetlicy o pow.42,40m2.

2.     Przekazanie dwóch lokali użytkowych przeznaczone jest na potrzeby kulturalno – edukacyjne Sołectwa w Garbatce.

 

§ 2.   

Sołectwo będzie zarządzać i korzystać z mienia komunalnego oraz rozporządzać dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie.

 

§ 3.   

Przekazanie nieruchomości nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym.

 

§ 4.   

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 5.   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf