Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 42/2010 z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 3 listopada 2010 roku, o godz. 16.00 w sali OSP Rogoźno, ul. Nowa 4.

Protokół 42/2010

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 3 listopada 2010 roku, godz. 16.00 w sali OSP Rogoźno, ul. Nowa 4.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Zbigniew Nowak.

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Ponadto w obradach udział:  Skarbnik Gminy Maria Kachlicka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie R. Szuberski, redaktor „Głosu Wielkopolskiego” E. Oziembłowska oraz redaktor „Gazety Powiatowej” M. Żak.

 

Proponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie posiedzenia.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu z 40 i 41 posiedzenia.

5.       Podsumowanie działalności Komisji w V Kadencji.

6.       Wolne głosy i wnioski.

7.       Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie było uwag.

Następnie przystąpiono do realizacji pkt. 4 – przyjęcie protokołu z 40 i 41 posiedzenia.

Radny K. Lis zaproponował wykropkowanie w treści protokołu wszystkich niecenzuralnych słów.

Propozycja radnego K. Lisa została przyjęta 4 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”.

Protokół z 40 posiedzenia Komisji GFiR został przyjęty 4 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 5 radnych.

Protokół z 41 posiedzenia Komisji GFiR, bez uwag, został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 radnych.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji pkt. 5 – podsumowanie działalności Komisji w V Kadencji.

Informacja z działalności Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa w V Kadencji – stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie za rok 2010 – załącznik nr 2 do protokołu.

Uwag nie było.

 

Następnie przystąpiono do realizacji pkt. 6 – wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał o pismo Agencji Monitoringu Wywłaszczeń, które jako Przewodniczący otrzymał do wiadomości.

Przewodniczący Rady R. Szuberski wyjaśnił, że AMW złożyła na ręce Pana Burmistrza, podając do wiadomości Przewodniczącego Rady, Przewodniczącego KR i Przewodniczącego KGFiR informacje o nieprawidłowości w wydanej decyzji administracyjnej przez organ wykonawczy. Dodał, że wystąpi do Pana Burmistrza z prośbą o udzielenie wyjaśnień, jak ta sprawa została załatwiona. Zdaniem AMW Pan Burmistrz wydał złą decyzję, ale to, że oni tak twierdzą, nie musi oznaczać, że tak jest. Trzeba poczekać na odpowiedź Pana Burmistrza.

Radny K. Lis zwrócił uwagę, że Pan Burmistrz używa maila z domeną rogozno.pl w prywatnej kampanii wyborczej.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 16.40

Protokół sporządziła A. Potocka.

Rogoźno, dnia 9 listopada 2010 r.

 

drukuj pobierz pdf