Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji: Zawiadomienie o terminie IV Sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się dnia 29 grudnia 2010 r. (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zmianami) zwołuję IV Sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 29 grudnia 2010 r. (środa) o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Proponowany porządek obrad

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z I, II, III Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.
 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)    planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok,

b)    wysokości diet radnych Rady Miejskiej,

c)    ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie,

d)   upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady,

e)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych,

f)     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno,

g)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny nieruchomości  gruntu  stanowiącej  własność  Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

h)    nazewnictwa ulic,

i)     ustalenia wydatków, które nie wygasaj ą z upływem roku budżetowego 2010,

j)     Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok,

k)   Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zakończenie.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie

(-) mgr Zdzisław Hinz

 

 

 

drukuj pobierz pdf