Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno

UCHWAŁA NR  IV/17/2010

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 grudnia 2010r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

§1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na czas nieoznaczony, położonych w Rogoźnie, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr:

1.     część działki 1803 o pow.8m2, położonej przy Pl. K. Marcinkowskiego, stanowiącej własność Gminy Rogoźno,    

2.     część działki 1443/12 o pow.36m2, położonej przy ul. Seminarialnej, stanowiącej własność Gminy Rogoźno,

3.     część działki 2050/1 o pow.9,24m2, położonej przy ul. Wielkiej Poznańskiej, stanowiącej własność Gminy Rogoźno w udziale 8975/10000,

4.     działka 1443/8 o pow.207m2, położonej przy ul. Seminarialnej, stanowiącej własność Gminy Rogoźno,

5.     część działki 1108/5 o pow.8m2, położonej przy ul. Kościuszki 48, stanowiącej własność Gminy Rogoźno. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf