Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny nieruchomości gruntu stanowiącej własność Gminy

UCHWAŁA NR  IV/18/2010

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 grudnia 2010r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie  bezprzetargowym wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny nieruchomości gruntu stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art.37 ust.2 pkt 6 i art.68 ust.1 pkt. 10, ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zm.) oraz  w związku  z § 4. pkt 7 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866),Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, działki o nr ewidencyjnym 204/2 o pow.126m2, położonej przy ul. Wójtostwo w Rogoźnie, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00022213/9, stanowiącej własność Gminy Rogoźno na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 202/2 w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

 

§2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości  50%, od wartości rynkowej gruntu działki opisanej w §1 ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wynoszącej 6.981,00zł netto.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf