Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

Uchwała Nr IV/20/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami),

 

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1.    Ustala się wykaz wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 oraz określa się ostateczny termin dokonywania wydatków

zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 2. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu Gminy, które w 2010 roku   nie wygasają z upływem roku budżetowego

zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

§ 2.         Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

 

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010

 

Lp.

Treść zadania

Kwota

Termin realizacji

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i Rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno

150.549,57

30.06.2011

2.

Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Parkowie wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem otoczenia

153.046,08

31.03.2011

3.

Remont chodnika w Parku Zwycięstwa

30.135,00

30.06.2011

OGÓŁEM:

333.730,65

 

 

 

               

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE W 2010 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan

   Wydatki majątkowe                                                         303.595,65

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

150.549,57

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

150.549,57

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych

92.141,23

 

 

Ø  „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i Rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” –  wydatki kwalifikowane

92.141,23

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych

58.408,34

 

 

Ø  „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i Rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” – wydatki kwalifikowane

30.256,80

 

 

 

Ø  „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i Rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” – wydatki niekwalifikowane

28.151,54

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

153.046,08

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

153.046,08

 

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych

90.391,00

 

 

 

Ø  „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Parkowie wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem otoczenia” – wydatki kwalifikowane

90.391,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych

62.655,08

 

 

 

Ø  „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Parkowie wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem otoczenia” – wydatki kwalifikowane

30.129,77

 

 

 

Ø  „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Parkowie wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem otoczenia” – wydatki niekwalifikowane

32.525,31

Wydatki bieżące                                                                     30.135,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30.135,00

 

90004

Utrzymanie zieleni

30.135,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

Ø  „Remont chodnika w Parku Zwycięstwa”

30.135,00

 

 

 

OGÓŁEM:

333.730,65

 

 

drukuj pobierz pdf