Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2010: Zarządzenie Nr 149/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 138/2010 z dnia 08.12.2010r.

ZARZĄDZENIE nr 149 /2010

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 29.12.2010 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 138/2010 z dnia 08.12.2010r.

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 ze zm.) oraz na podstawie§14 ust.3 i 4 Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie komunalne Gminy Rogoźno stanowiącej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60 Burmistrza Rogoźna z dnia 29.04.2005 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Rogoźno, zarządzam, co następuje:

 

§ l.

Zmieniam §3 zarządzenia nr 138/2010, który otrzymuje brzmienie:

 

                 §3 Powołuję pięć zespołów spisowych w następujących składach:

 

Nr l w składzie:

·         Przewodniczący - Dolatowski Jarosław

·         Członek               - Ślachciak Dorota

·         Członek               - Pierwoła Kamila

·         Członek               - Łanucha Mariusz

        dokona spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Miejskim.

 

Nr 2 w składzie:

·         Przewodnicząca - Niespodziana Anna

·         Członek               - Ignasiak Dariusz

·         Członek               - Stępień Jan

·         Członek               - Jamróz Sławomir

dokona spisu z natury składników majątkowych w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

 

Nr 3 w składzie: 

·         Przewodnicząca - Domagalska Maria

·         Członek               - Cieszyński Eugeniusz

·         Członek               - Lis Daniel

·         Członek               - Cisowski Błażej

dokona spisu z natury składników majątkowych w pomieszczeniach GKRPA, świetlicach wiejskich oraz z terenu miasta i gminy.

 

Nr 4 w składzie:

·         Przewodnicząca - Kaniewska Elżbieta

·         Członek               - Olędrowicz Wanda

·         Członek               - Kaźmierczak Ilona

przeprowadzi weryfikacją sald, porównania danych ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi.

 

Nr 5 w składzie:

·         Przewodnicząca - Milewska Anna

·         Członek               - Piątkowski Roman

·         Członek               - Olęderek Marta

przeprowadzi weryfikację gruntów.

 

§ 2.

Zmieniam harmonogram inwentaryzacji na 2010 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf