Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2011 rok

Uchwała Nr V/26/2011
Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 stycznia 2011 r.

 

w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2011 rok

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 47 ust. 4 w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Rogoźno (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 166, poz. 3143),Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się plan pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na rok 2011, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PLAN PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH, OŚWIATY I KULTURY NA 2011 ROK

Lp.

Miesiąc

Temat

Forma realizacji

Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów

Współdziałający

Uwagi

1.

Styczeń

1.     Budżet gminy Rogoźno na 2011 rok.

2.     Plan pracy Komisji na 2011 rok.

3.     Zaopiniowanie uchwał i materiałów na sesje Rady Miejskiej.

Komisja

Burmistrz Rogoźna

Przewodniczący Komisji  SSOiK

Skarbnik Gminy

Wiceprzewodniczący Komisji SSOiK

 

2.

Luty

1.     Funkcjonowanie służby zdrowia w gminie Rogoźno. Zapoznanie się ze stanem usług medycznych dla mieszkańców gminy.

2.     Zaopiniowanie uchwał i materiałów na sesje Rady Miejskiej.

Komisja wspólna z KGFiR

Burmistrz Rogoźna

Kierownicy placówek POZ

Wybrane poradnie specjalistyczne

 

3

Marzec

1.     Sprawozdanie z działalności finansowej podległych jednostek w zakresie działania Komisji (RCK, GOPS, ZEAPO).

2.     Zaopiniowanie uchwał i materiałów na sesje Rady Miejskiej.

Komisja

Burmistrz Rogoźna

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych

 

4

Kwiecień

1.     Działalność gminy w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji .

2.     Zaopiniowanie uchwał i materiałów na sesje Rady Miejskiej.

Komisja

Burmistrz Rogoźna

Prezesi klubów i stowarzyszeń sportowych

 

5

Maj

1.     Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2.     Zaopiniowanie uchwał i materiałów na sesje Rady Miejskiej.

Komisja wspólna z KGFiR

Burmistrz Rogoźna

Kierownik GOPS

 

6

Czerwiec

1.     Projekty organizacyjne szkół – posiedzenie wyjazdowe, wspólne z dyrektorami placówek oświatowych.

2.     Letni wypoczynek dzieci i młodzieży „Lato 2011”.

3.     Analiza wykonania budżetu za 2010 rok.

4.     Zaopiniowanie uchwał i materiałów na sesje Rady Miejskiej.

Komisja wyjazdowa

Burmistrz Rogoźna

Pełnomocnik ds. Oświaty

Dyrektorzy placówek oświatowych

 

7

Lipiec

Przerwa wakacyjna

 

 

 

 

8

Sierpień

1.     Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011.

2.     Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

3.     Zaopiniowanie uchwał i materiałów na sesje Rady Miejskiej.

Komisja

Burmistrz Rogoźna

Pełnomocnik ds. Oświaty

Dyrektorzy placówek oświatowych

 

9

Wrzesień

1.     Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

2.     Zaopiniowanie uchwał i materiałów na sesje Rady Miejskiej.

Komisja

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

 

10

Październik

1.     Działalność Urzędu Miejskiego w zakresie promocji gminy Rogoźno.

2.     Zaopiniowanie uchwał i materiałów na sesje Rady Miejskiej.

Komisja

Burmistrz Rogoźna

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji

 

11

Listopad

1.     Działalność kulturalna Rogozińskiego Centrum Kultury.

2.     Zaopiniowanie uchwał i materiałów na sesje Rady Miejskiej.

Komisja

Burmistrz Rogoźna

Dyrektor RCK

 

12

Grudzień

1.     Przygotowanie planu pracy Komisji na 2012 rok.

2.     Zaopiniowanie uchwał i materiałów na sesje Rady Miejskiej.

Komisja

Przewodniczący Komisji SSOiK

Wiceprzewodniczący Komisji SSOiK

 

 

drukuj pobierz pdf