Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok

Uchwała Nr V/27/2011
Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 stycznia 2011 r.

 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok

 

Na podstawie art.18a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i § 6 ust.2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Gminy Rogoźno (Dz. U. Woj.Wielk. z 2010 r. Nr 166, poz. 3143), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2011 ROK

Lp

Miesiąc

Temat pracy komisji

Uwagi

 

1.

styczeń

1.     Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r.

2.     Zapoznanie się z planami pracy komisji stałych na 2011 r.

3.     Sprawy bieżące, w tym sprawa związana z zawiadomieniem RIO przez KR ubiegłej kadencji w sprawie nieprawidłowości w trzech placówkach oświatowych. 

 

 

2.

luty

1.     Analiza działań  ZAMK-u w sprawie windykacji zadłużeń czynszowych.

2.     Sprawdzenie umów najmów lokali użytkowych w ZAMK-u.

3.     Sprawy bieżące.

 

 

3.

marzec

1.     Kontrola działalności GOPS w zakresie dożywiania dzieci.

2.     Kontrola działalności w zakresie terminowości wydawania dodatków mieszkaniowych.

3.     Sprawy bieżące.

 

 

4.

kwiecień

1.     Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010r.

2.     Analiza sprawozdań finansowych: ZAMK, GOPS, RCK, ZEAPO.

3.     Sprawy bieżące.

 

 

5.

maj

1.     Ocena realizacji budżetu.

2.     Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za 2010r. oraz przygotowanie wniosku do RIO w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tyt. wykonania budżetu za 2010r.

3.     Sprawy bieżące.

 

 

6.

czerwiec

1.     Ocena planów i przygotowań Gminny do sezonu letniego .

2.     Analiza trybu i sposobu rozpatrywania skarg i wniosków przez Burmistrza za 5 miesięcy.

3.     Sprawy bieżące.

 

7.

Lipiec

   Przerwa wakacyjna

 

8.

sierpień

1.     Kontrola prawidłowości dowozu uczniów do szkół za okres I półrocza br., w tym kontrola prawidłowości dokumentacji przetargowej na szkolne dowozy.

2.     Sprawy bieżące.

 

9.

wrzesień

1.     Analiza wykonania budżetu  gminy za I półrocze 2011r.

2.     Kontrola udzielonych zwolnień, ulg i odroczeń podatkowych.

3.     Sprawy bieżące

 

10.

październik

1.     Analiza wykorzystania środków przeznaczonych na Program GKRPA za trzy kwartały 2011r.

2.     Informacja Burmistrza o wydatkach na promocje Gminy w 2011 r.

3.     Sprawy bieżące.

 

11.

listopad

1.     Kontrola wydatków związanych z oświetleniem gminy, utrzymaniem zieleni, oczyszczaniem miasta.

2.     Analiza projektu budżetu na 2012r.

3.     Sprawy bieżące.

 

12.

grudzień

1.     Opracowanie planu pracy komisji rewizyjnej na rok następny

2.     Analiza wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznej i wewnętrznej przeprowadzonych w 2011r.

3.     Informacja o realizacji budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.

4.     Sprawy bieżące.

 

 

drukuj pobierz pdf