Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 26/2009 z dnia 18 lutego 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2009
BURMISTRZA ROGOŹNA
Z DNI A 18 LUTEGO 2009 R.

zmieniające zarządzenie nr 34/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§1. W zarządzeniu nr 34/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy zmienia się §1, który otrzymuje brzmienie:

„§1. Powołuję komisję konkursową, której zadaniem jest rozpatrzenie ofert złożonych  w otwartym konkursie ofert ogłoszonym na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) w składzie:

1. Iwona Sip-Michalska – Przewodnicząca,
2. Jarosław Dolatowski – Sekretarz,
3. Maria Kachlicka – członek komisji,
4. Małgorzata Kasprzak – członek komisji,
5. Marek Galczewski – członek komisji,
6. Roman Szuberski – członek komisji,
7. Błażej Cisowski – członek komisji.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

drukuj pobierz pdf