Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/226/2000 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 20 grudnia 2000 r. o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „K

Uchwała Nr V/30/2011
Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 stycznia 2011 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/226/2000 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 20 grudnia 2000 r. o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” 

 

Na podstawie art.84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1. Zmienia się § 3 Uchwały nr XXIX/226/2000 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 20 grudnia 2000 roku o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego

„Do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu upoważnia się Burmistrza Rogoźna”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Traci moc uchwała nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/226/2000 o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf