Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/157/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2004 r. o utworzeniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Biały Kruk

Uchwała Nr V/31/2011
Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 stycznia 2011 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/157/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2004 r. o utworzeniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Biały Kruk

 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.4 ust. 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r.o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U.Nr 62, poz. 689 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 

 

§ 1. Zmienia się § 2 uchwały nr XVIII/157/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2004 roku o utworzeniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Biały Kruk, który otrzymuje brzmienie: 

„Do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu upoważnia się radnego Adama Jóźwiaka”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 3. Traci moc Uchwała nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lutego 2007r.w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Rogoźno do działalności w Lokalnej Organizacji Turystycznej Biały Kruk. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

drukuj pobierz pdf