Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 28 stycznia 2009r. o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego ja

Uchwała Nr V/32/2011
Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 stycznia 2011 r.

 

zmiany uchwały nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 28 stycznia 2009r. o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich” oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w w/w Stowarzyszeniu

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 w związku z art.84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 

 

§ 1. Zmienia się § 2 uchwały nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 28 stycznia 2009 roku o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich” oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w w/w Stowarzyszeniu, który otrzymuje brzmienie:  

„Do reprezentowania Gminy w w/w Stowarzyszeniu upoważnia się radnego Pawła Wojciechowskiego” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

drukuj pobierz pdf