Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna

Uchwała Nr V/37/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 stycznia 2011r.

 

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.8 ust.2 i art.36 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz.1458 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Burmistrza Rogoźna Bogusława Janusa w następującej wysokości:

1.       wynagrodzenie zasadnicze  - 5900,00 zł

2.       dodatek funkcyjny  - 1900,00 zł

3.       dodatek specjalny (20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) - 1560,00 zł

 

§ 2. Ponadto Burmistrzowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługują dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 15.12.2010r.

 

 

drukuj pobierz pdf