Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 14/2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 26 stycznia 2011 r.

 

w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.), Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno oraz Uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych w nieruchomości przy ul. Fabrycznej 5, Czarnkowskiej 31, Parkowo 99 na czas nieoznaczony, Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, których położenie, dane geodezyjne, opis nieruchomości wysokość opłat oraz informacje o formie zbycia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

1)    Wykaz, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21dni od dnia 28 stycznia 2011 roku.

2)    Oddanie w najem nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej po upływie 21 dni od daty opublikowania informacji o wykazie.

 

§ 3.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ogłoszenie informacji o wykazie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.rogozno.pl.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 


Załącznik do Zarządzenia nr 14/2011 Burmistrza Rogoźna

z dnia 26 stycznia 2011 roku.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODANIA W NAJEM

Na podstawie art. 35 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości

 

Oznaczenie nieruchomości gruntowych

Położenie

Powierzchnia użytkowa

Opis nieruchomości

Miesięczny czynsz

Uwagi

KW23844

działka 2358/7

Rogoźno

ul. Fabryczna 5

73,83 m2

Lokal wykorzystywany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Najemca ponosi koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Oddanie w najem w formie bezprzetargowej na czas nieoznaczony.

Wynajem lokalu – na rzecz dotychczasowego najemcy.

KW T III -136

działka 1084

Rogoźno

ul. Czarnkowskiej 31

100 m2

Lokal wykorzystywany pod działalność magazynową

Miesięczna stawka za najem lokalu użytkowego wynosi 2,12 zł/m2.

Najemca ponosi koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Oddanie w najem w formie bezprzetargowej na czas nieoznaczony.

Wynajem lokalu – na rzecz dotychczasowego najemcy.

KW Wełna Dobra

T.II. K. 22

działka 280/1

Rogoźno

Parkowo 99

128,60 m2

Lokal wykorzystywany na usługi medyczne

Miesięczna stawka za  najem lokalu użytkowego wynosi 7,22 zł/m 2.

Najemca ponosi inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Oddanie w najem w formie bezprzetargowej na czas nieoznaczony.

Wynajem lokalu - na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

 

drukuj pobierz pdf