Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 15/2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 26 stycznia 2011 r.

 

w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.), Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno oraz Uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr IW17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno przy Placu Karola Marcinkowskiego, ul. Seminarialnej, ul. Wielka Poznańska, Kościuszki 48 na czas nieoznaczony, Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje :

 

§ 1.

Sporządzić wykaz nieruchomości podlegających wydzierżawieniu w drodze bezprzetargowej, której położenie, dane geodezyjne, opis nieruchomości wysokość opłat oraz informacje o formie zbycia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21dni od dnia 28 stycznia 2011 roku.

Oddanie w dzierżawę nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej po upływie 21 dni od daty opublikowania informacji o wykazie.

 

§ 3.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ogłoszenie informacji o wykazie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.rogozno.pl.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załącznik do Zarządzenia nr 15/2011  Burmistrza Rogoźna

z dnia 26 stycznia 2011 roku.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości

 

Oznaczenie nieruchomości gruntowych

Położenie

Powierzchnia użytkowa

Opis nieruchomości

Miesięczny czynsz

Uwagi

KW 24725

część działki 1803

 

Rogoźno

Pl. K. Marcinkowskiego

 

8m2

Nieruchomość gruntowa wykorzystywana

pod działalność handlową

Minimalna roczna stawka za dzierżawę nieruchomości gruntowej wynosi 0,40 zł/m2.

Dzierżawcę obciąża ponadto podatek od nieruchomości oraz ponosi on inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

 

Oddanie w dzierżawę w formie bezprzetargowej na czas nieoznaczony.

Wydzierżawienie części działki na rzecz

dotychczasowego dzierżawcy – v ,,RUCH" S.A.

 

KW 22108

część działki 1443/12

 

Rogoźno

ul. Seminarialna

 

36 m2

Nieruchomość gruntowa wykorzystywana

pod działalność usługowo-

handlową

Minimalna roczna stawka za dzierżawę nieruchomości gruntowej wynosi 0,40 zł/m2.

Dzierżawcę obciąża ponadto podatek od nieruchomości oraz ponosi on inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Oddanie w dzierżawę w formie bezprzetargowej na czas nieoznaczony.

Wydzierżawienie części działki na rzecz dotychczasowego dzierżawcy –p. Władysław Stachowiak

 

KW 19873 część działki 2050/1

Rogoźno

ul. Wielka Poznańska

9,24 m2

Nieruchomość gruntowa wykorzystywana pod zabudowę garażową wolno stojącą

Minimalna roczna stawka za dzierżawę nieruchomości gruntowej wynosi 0,40 zł/m2.

Dzierżawcę obciąża ponadto podatek od nieruchomości oraz ponosi on inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Oddanie w dzierżawę w formie  bezprzetargowej na czas nieoznaczony.

Wydzierżawienie części działki na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – p. Beata Kubiak

KW 22108

działka 1443/8

Rogoźno

ul. Seminarialna

207 m2

Nieruchomość wykorzystywana pod działalność usługowo -handlową

Minimalna roczna stawka za dzierżawę nieruchomości gruntowej wynosi 0,40 zł/m2.

Dzierżawcę obciąża ponadto podatek od nieruchomości oraz ponosi on inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Oddanie w dzierżawę w formie  bezprzetargowej na czas nieoznaczony.

Wydzierżawienie części działki  na  rzecz dotychczasowego dzierżawcy – p. Danuta Dworzańska

KW PO10/00025029/3

część działki 1108/5

Rogoźno ul. Kościuszki 48

8 m2

Nieruchomość gruntowa wykorzystywana pod zabudowę garażową

Minimalna roczna stawka za dzierżawę nieruchomości gruntowej wynosi 0,40 zł/m2.

Dzierżawcę obciąża ponadto podatek od nieruchomości oraz ponosi on inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Oddanie w dzierżawę w formie  bezprzetargowej  na czas nieoznaczony.

Wydzierżawienie  części działki na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – p. Bogdan Szymański

 

 

drukuj pobierz pdf