Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 16/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przekazywania pobranych dochodów budżetowych przez jednostki organizacyjne gminy

Zarządzenie Nr l6/2011

Burmistrza Rogoźna
z dnia 26 stycznia 2011 roku

 

w sprawie przekazywania pobranych dochodów budżetowych przez jednostki organizacyjne gminy

 

Na podstawie art. 247 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, póz. 1240 ze zm) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Zrealizowane dochody budżetowe jednostki organizacyjne przekazują na rachunek podstawowy budżetu gminy nie później niż w ostatnim dniu każdego miesiąca za dany miesiąc.

 

§ 2.

Zrealizowane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, jednostki organizacyjne przekazują na rachunek podstawowy gminy według środków na:

1)    10. dzień miesiąca - w terminie do dnia 13. danego miesiąca;

2)    20. dzień miesiąca - w terminie do dnia 23. danego miesiąca.

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikom jednostek organizacyjnych.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od roku budżetowego 2011.

 

 

drukuj pobierz pdf