Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji: Zawiadomienie o terminie VI Sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się dnia 23 lutego 2011 r. o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z §11 pkt 1 Regulaminu Rady Miejskiej podaje się do publicznej wiadomości, że VI Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbędzie się dnia 23 lutego 2011 r. (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Wręczenie legitymacji radnym Rady Miejskiej w Rogoźnie.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

5.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

6.       Stan służby zdrowia na terenie gminy:

a) problemy gminnej służby zdrowia,

- wystąpienie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,

b) wystąpienia zaproszonych gości,

c) dyskusja.

7.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

b) granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Rogoźno,

c) granic obwodów głosowania na terenie Gminy Rogoźno,

d) ustalenia wysokości diet dla sołtysów,

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Jaracz,

f) zmieniająca uchwałę Nr LIII/376/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma obszarze części wsi Słomowo,

g) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,

h) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomości będące własnością osób fizycznych,

i) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej,

8.       Odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie.

a) zaprezentowanie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie,

b) wybór komisji skrutacyjnej,

c) przeprowadzenie głosowania.

9.       Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

11.    Interpelacje i zapytania radnych.

12.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13.    Wolne wnioski i informacje.

14.    Zakończenie.

 

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie

(-) mgr Zdzisław Hinz

 

 

drukuj pobierz pdf