Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 28/2011

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 16 lutego 2011roku.

 

Na podstawie art.19, art.20, art.21ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z  2010r. Nr 113, poz. 759) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :

 

Roboty budowlano-montażowe w zakresie rozbudowy i

modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Rogoźno

w ramach zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na

wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno.

 

w składzie:

Przewodniczący   -   Tadeusz Zygmunt

Sekretarz   -   Maria Domagalska

Członek   -   Krzysztof Ostrowski

Członek   -   Eugeniusz Cieszyński

Członek   -   Zbigniew Wiese

Członek   -   Paweł Andrzejczak

   

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego    Promocji.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf