Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Jaracz

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr XXXIV/254/2013 wyeliminowano z obrotu prawnego uchwałę Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z  dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  na obszarze części wsi Jaracz.

 

 

UCHWAŁA  Nr  VI/40/2011

RADY  MIEJSKIEJ  W  ROGOŹNIE

z  dnia 23 lutego 2011 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  na obszarze części wsi Jaracz.

     

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591  ze zmianami), art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 ze zmianami)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1.1.Przystępuje się do  sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Jaracz.

2.  Integralną  częścią  uchwały  jest załącznik  graficzny w  skali 1 : 5000 przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Traci   moc  uchwała    Nr  XXVII/179/2008   Rady  Miejskiej    w   Rogoźnie   z    dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  na obszarze działek o nr nr ewidencyjnych  210/1  i  217/1   położonych w miejscowości Jaracz.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf