Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 56/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr OR.0050.56.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 25 marca 2011r.

 

Na podstawie art. 19, art. 20, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień   publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759)

 

ZARZĄDZA SIĘ:

 

§ 1.

Powołanie Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźna – rejon „Wójtostwo”, w następującym składzie:

 

1.     Przewodniczący

-      Roman Piątkowski

2.     Sekretarz

-      Paweł Andrzejczak

3.     Członek

-      Renata Bukowska

4.     Członek

-      Maria Domagalska

5.     Członek

-      Krzysztof Ostrowski

 

§ 2.

Do zadań przewodniczącego Komisji Przetargowej należy w szczególności:

1.     Dokonanie oceny ofert pod kątem spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia.

2.     Nadzorowanie przebiegu oceny ofert przez członków komisji.

3.     Dokonanie oceny merytorycznej ofert.

 

§ 3.

Do zadań sekretarza Komisji Przetargowej należy w szczególności:

1.    Dokonanie oceny dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnych.

2.    Sporządzenie protokołu postępowania.

3.    Przygotowanie projektów odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.

4.    Dokonanie oceny merytorycznej ofert.

 

§ 4.

Do zadań członków Komisji Przetargowej należy w szczególności:

1.    Dokonanie oceny sytuacji wykonawców pod kątem spełnienia wymagań ekonomicznych i finansowych.

2.    Dokonanie oceny ofert pod względem rachunkowym, w tym terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności.

3.    Dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełniania przez nich wymagań formalno-prawnych.

4.    Dokonanie oceny merytorycznej ofert.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf