Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.60.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 29 marca 2011r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) art.38, art.39 ust.2, art.67 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zm.), w  związku z § 2 ust.1 i ust.2 pkt 2, §7 Uchwały  Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  14 lutego 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) oraz Uchwały nr LVII/402/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym,

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Po przeprowadzeniu z wynikiem negatywnym drugiego ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 23.02.2011r. w sprawie sprzedaży 19 niezabudowanych działek gruntu, położonych w rejonie ul. Południowej - przy ul. Skrajnej i Łamanej, w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 2408/3 o pow.1.280m2, 2408/4 o pow.1.280m2, 2408/5 o pow.1.104m2, 2408/6 o pow.1.104m2, 2408/8 o pow.2.524m2, 2408/9 o pow.2.520m2, 2408/10 o pow.1.891m2, 2408/11 o pow.1.889m2, 2408/12 o pow.1.260m2, 2409/13 o pow.1.488m2, 2409/15 o pow.946m2, 2409/16 o pow.946m2, 2409/17 o pow.946m2, 2409/30 o pow.1.054m2, 2409/31 o pow.1.056m2, 2409/32 o pow.1.037m2, 2409/33 o pow.1.021m2, 2409/34 o pow.1.006m2, 2409/35 o pow.992m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00025563/8, przystępuję do sprzedaży ww. działek, w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie nr IX/62/2007 z dnia 26.04.2007r. (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2007r. nr 98 poz. 2406) ww. działki gruntu, położone są na terenie oznaczonym symbolami: „52MNr”, „54MNr”, „67MNr”, „68MNr” o przeznaczeniu - tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej.

§2.

Ustalam cenę wywoławczą:

1.      

działki nr

2408/3

pow. 1.280 m2

w wysokości

43.920,00 zł

2.      

działki nr

2408/4

pow. 1.280 m2

w wysokości

46.080,00 zł

3.      

działki nr

2408/5

pow. 1.104 m2

w wysokości

40.320,00 zł

4.      

działki nr

2408/6

pow. 1.104 m2

w wysokości

39.600,00 zł

5.      

działki nr

2408/8

pow. 2.524 m2

w wysokości

76.320,00 zł

6.      

działki nr

2408/9

pow. 2.520 m2

w wysokości

81.360,00 zł

7.      

działki nr

2408/10

pow. 1.891m2

w wysokości

59.040,00 zł

8.      

działki nr

2408/11

pow. 1.889m2

w wysokości

62.640,00 zł

9.      

działki nr

2408/12

pow. 1.260m2

w wysokości

43.200,00 zł

10.  

działki nr

2408/13

pow. 1.488m2

w wysokości

47.520,00 zł

11.  

działki nr

2408/15

pow. 1.488m2

w wysokości

36.000,00 zł

12.  

działki nr

2408/16

pow. 946 m2

w wysokości

36.000,00 zł

13.  

działki nr

2408/17

pow. 946 m2

w wysokości

36.000,00 zł

14.  

działki nr

2408/30

pow. 1.054 m2

w wysokości

39.600,00 zł

15.  

działki nr

2408/31

pow. 1.056 m2

w wysokości

40.320,00 zł

16.  

działki nr

2408/32

pow. 1.037 m2

w wysokości

39.600,00 zł

17.  

działki nr

2408/33

pow. 1.021 m2

w wysokości

39.600,00 zł

18.  

działki nr

2408/34

pow. 1.006 m2

w wysokości

38.880,00 zł

19.  

działki nr

2408/35

pow. 992 m2

w wysokości

38.880,00 zł

 

Ustalona w oparciu o operat szacunkowy cena jest ceną netto. 

 

§3.

Nabywcy działek na podstawie art.19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz.1578) ponoszą 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

§4.

Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponosi nabywca każdej działki nabytej w przetargu, w kwocie brutto 937,05zł.

 

§5.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca działki.

 

§6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf