Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku uchylająca Uchwałę Nr XIII/117/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na teren

Uchwała Nr VIII/47/2011
Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 marca 2011 r.

 

uchylająca Uchwałę Nr XIII/117/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie miasta i gminy Rogoźno 

 

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2003 roku, w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 201, poz. 3922) 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia w drodze obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty i w gazetach lokalnych. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

drukuj pobierz pdf