Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 65/2011 z dnia 06 kwietnia 2011 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Rogoźno

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.1.65.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 06 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie:  przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Rogoźno

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami)

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadzam i zatwierdzam do użytku wewnętrznego:

1.        Instrukcję w sprawie Gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie gminy Rogoźno dla Urzędu Miejskiego w Rogoźnie – załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.        Instrukcję kasową Urzędu Miejskiego w Rogoźnie – załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.        Instrukcję w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie -  załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4.        Instrukcję obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie -  załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z ww. instrukcją i przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień.

 

§ 3.

Traci moc § 1 ust 2-5 Zarządzenie Nr 60/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Rogoźno.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2011 roku.

 

 

 

drukuj pobierz pdf