Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 66/2011 z dnia 08 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Rogoźno

Zarządzenie nr OR.0050.66.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 8 kwietnia 2011r.

 

w sprawie: Regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Rogoźno

 

Na podstawie art.30 ust.1 i art. 30 ust.2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. NR 142 poz.1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

1. Wprowadza się: Regulamin korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Rogoźno, którego treść określono w §2 niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Regulamin korzystania z placów zabaw:

  1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci do lat 12.
  2. Dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać z urządzeń znajdujących się na placu zabaw wyłączne pod opieką osób dorosłych.
  3. Urządzenia znajdujące się na placu zabaw należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem.
  4. Zabrania się wchodzenia na dachy wież oraz górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek i dachów domków oraz wykonywanie z nich skoków.
  5. Na terenie placu zabaw zabrania się:

a)    niszczenia urządzeń

b)    zaśmiecania terenu

c)     wprowadzania psów i kotów

d)    jazdy na rowerach z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych

e)     wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów

f)     palenia tytoniu i rozpalania ognia

g)     postępowania zagrażającego bezpieczeństwu innych użytkowników

h)    spożywania napojów alkoholowych, przebywanie w stanie wskazującym na ich spożycie oraz przebywanie osób pod wpływem innych środków odurzających

  1. Sankcje za nieprzestrzeganie regulaminu określone są w przepisach odrębnych.
  2. Właściciel placu zabaw nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku niedostosowania się do przepisów porządkowych.
  3. Cisza nocna na placu zabaw obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00

 

§ 3.

Regulamin będzie wywieszony do publicznej wiadomości na każdym placu zabaw.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2011r.

 

drukuj pobierz pdf