Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomość będącą własnością osób fizycznych

Uchwała Nr IX /56/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomość będącą własnością osób fizycznych 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,ze zm.), art.13 ust.1, art.15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje: 

 

§ 1.            Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany działek, położonych przy ul. Długiej w Rogoźnie, w wyniku której ustanowiona zostanie współwłasność nieruchomości o łącznym obszarze 6.421m2 w następujący sposób: 

1.              Gmina Rogoźno nabędzie udział 2328/6421 we współwłasności działki nr 2025 o pow.4.093m2 (KW PO1O/00033805/6) stanowiącej własność Pana Dariusza Jacka Zalewskiego w udziale 1/2 oraz Pani Kamili Grażyny Zalewskiej w udziale 1/2 , a Pan Dariusz Jacek Zalewski i Pani Kamila Grażyna Zalewska nabędą udział 4093/6421 we współwłasności działki nr 2026/1 o pow.2.328m2 (KW PO1O/00025563/8) stanowiącej własność Gminy Rogoźno, stosownie do posiadanych udziałów w działce 2025. 

 

§ 2.            Wskutek ustanowienia współwłasności nieruchomości opisanych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi połączenie ich w jedną działkę, a następnie geodezyjny podział nowo powstałej działki zgodnie z postanowieniami zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźno Wlkp. - ul. Długa, uchwalonego Uchwałą nr XXIII/261/96 Rady Miejskiej Rogoźna Wlkp. z dnia 30 maja 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 16, poz. 64 z dnia 01.07.1996 r.). 

 

§ 3.           Po dokonaniu geodezyjnego podziału nieruchomości opisanej w § 2 niniejszej uchwały strony postępowania nabędą na wyłączną własność nowo powstałe działki gruntu, co stanowić będzie jednocześnie zniesienie współwłasności. 

 

§ 4.              Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 5.              Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf