Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym

Uchwała Nr IX/58/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, ze zm.) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz .U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z § 4 pkt 7 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje: 

 

§ 1.        Wyraża się zgodę na sprzedaż, w trybie przetargowym, niezabudowanych działek gruntów, położonych przy ul. Międzyleskiej w Rogoźnie nr: 

1.         2116 o pow.2.304m2 , objętej księgą wieczystą - KW PO1O/00025563/8, 

2.         2118 o pow.1.687m2 , objętej księgą wieczystą - KW PO1O/00022213/9. 

 

§ 2.         Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 3.         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

drukuj pobierz pdf