Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 77/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno w drodze ustnego przetargu nieograniczonego i sporządzenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr 050.1.77.2011

Burmistrza  Rogoźna

 z dnia 10 maja 2011 r.

 

w sprawie: oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno w drodze ustnego przetargu nieograniczonego i sporządzenia wykazu.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U . z 2010r. Nr . 102, poz. 651 ze zm.) oraz Zarządzenia NR OR. 0151-207/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących mienie gminne oraz ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na najem dzierżawę lokali użytkowych, Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§  1.

Przeznaczyć do oddania w najem nieruchomości:

 

1)      Lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. Rynkowej 21 w Rogoźnie o pow. użytkowej 48 m2, przeznaczony na działalność usługową, działalność handlową, pomieszczenia biurowe.

Minimalna stawka czynszu za najem wynosi 6,00 zł plus podatek VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej.

2)      Lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. Fabrycznej 5 w Rogoźnie o pow. użytkowej 65,40 m2, położony na piętrze, przeznaczony na działalność usługową, działalność handlową, pomieszczenia biurowe, usługi medyczne.

Minimalna stawka czynszu za najem wynosi 5,50 zł plus podatek VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej.

3)      Lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. Fabrycznej 5 w Rogoźnie o pow. użytkowej 30,58 m2, położony na piętrze, przeznaczony na działalność usługową, działalność handlową, pomieszczenia biurowe, usługi medyczne.

Minimalna stawka czynszu za najem wynosi 5,50 zł plus podatek VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

§  2.

Sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, których położenie, dane geodezyjne, opis nieruchomości wysokość opłat  oraz informacje o formie zbycia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§  3.

1)       Wykaz, o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  13 maja 2011 roku.

2)       Oddanie  w najem  nieruchomości nastąpi w formie ustnego przetargu nieograniczonego.

 

§  4.

Wykaz, o którym mowa w § 2 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Rogoźnie, ogłoszenie informacji o wykazie  w  prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.rogozno.pl.

 

§  5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§  6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 050.1.77.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 10 maja  2011 roku.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO ODDANIA W NAJEM

 

Na podstawie  art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości

 

Oznaczenie

nieruchomości

Położenie

Powierzchnia

użytkowa

Opis nieruchomości

Miesięczny czynsz

Uwagi

KW PO1O/000/27552/2

Działka  Nr 1065

Rogoźno

ul. Rynkowa 21

48,00 m2

Lokal użytkowy

Minimalna stawka czynszu za 1 m2 wynosi 6,00 zł

 

Oddanie w najem na okres 3 lat w formie  ustnego przetargu nieograniczonego.

KW 23834

Działka 2358/7

Rogoźno

ul. Fabryczna 5

65,40 m2

Lokal użytkowy

położony na piętrze

Minimalna stawka czynszu za 1 m2 wynosi 5,50 zł

 

Oddanie w najem na okres 3 lat w formie  ustnego przetargu nieograniczonego.

 

KW 23834

Działka 2358/7

Rogoźno

ul. Fabryczna 5

30,58 m2

Lokal użytkowy

położony na piętrze

 

 

Minimalna stawka czynszu za 1 m2 wynosi 5,50 zł

 

Oddanie w najem na okres 3 lat w formie  ustnego przetargu nieograniczonego.

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf