Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 80/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 050.1.80.2011 

Burmistrza  Rogoźna

 z dnia 10 maja 2011 r.

 

w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych  do oddania w najem,  w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§  1.

Sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, których położenie, dane geodezyjne, opis nieruchomości wysokość opłat  oraz informacje o formie zbycia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§  2.

1)       Wykaz, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 13 maja 2011 roku.

2)       Oddanie  w najem  nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej po upływie 21 dni  od daty opublikowania informacji o wykazie.

 

§  3.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Rogoźnie, ogłoszenie informacji o wykazie  w  prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.rogozno.pl.

 

§  4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§  5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania      

 

 

 


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 050.1.80.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia  10 maja 2011 roku.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Na podstawie  art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości

 

Oznaczenie

nieruchomości

Położenie

Powierzchnia

użytkowa

Opis nieruchomości

Uwagi

KW 36063

Działka 275

Parkowo 97

128,92 m2

Boksy garażowe

Oddanie w najem na okres 3 lat w formie  bezprzetargowej –dotychczasowym użytkownikom.

 

 

drukuj pobierz pdf