Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 30/2009 z dnia 27 lutego 2009 r.

 

Zarządzenie Nr 30/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 27 lutego 2009 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok.

 

         Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz na podstawie § 15 pkt 2 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku,

 

Burmistrz Rogoźna zarządza co następuje:

 

§ 1.      W Uchwale Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/246/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku,

 

            wprowadza się następujące zmiany:

 

1.      Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę        10.577 zł

            i ustala się je na kwotę                                          35.496.708 zł

2.   Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi                              35.496.708 zł

            z tego:

1) dochody bieżące w kwocie            34.890.708

2) dochody majątkowe w kwocie      606.000

         

3.      Dochody, o których mowa w ust.2 pkt 1 obejmują w szczególności:

 

1)     dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

 zadań zleconych gminie  ustawami w kwocie        5.905.380 zł

2)     dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

      własnych zadań bieżących gmin w kwocie             768.390 zł

 

 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

 

4.            Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę                          10.577 zł

      i ustala się je na kwotę                                                                  42.162.396 zł

5.   Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi                              42.162.396 zł

      zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

      w tym:

 

      1)            Wydatki bieżące                                                      33.971.396 zł              z tego:

            a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         15.091.776 zł              b) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego       218.000 zł

            c) dotacje przekazane z budżetu                                           3.045.000 zł

     

2)            Wydatki majątkowe                                                        8.191.000 zł            z tego:

           

a) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne            635.000 zł


§ 2.            Dokonuje się zmiany § 4 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie      z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4 Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości         -             5.000 zł

2. Celową w wysokości         -      159.659 zł

z tego:

 

1)      na realizację z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000 zł

2)      na realizację własnych zadań z zakresu oświaty w kwocie 119.659 zł

      w tym na:

 

a)   odprawy emerytalne kwota  33.631 zł

b)   dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 64.691 zł

c)   fundusz nagród dla nauczycieli 21.337 zł.

 

 

§ 3.            Dokonuje się zmiany § 8 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie      z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie:

§ 8 Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

 

DOCHODY               -               40.000 zł

            WYDATKI                 -        5.905.380 zł”

           

            zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

 

 

§ 4.            Dokonuje się zmiany § 9 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie      z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie:

           

                                                § 9 Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu w kwocie             6.673.770 zł

            i dotacje przekazane z budżetu w wysokości                                3.680.000 zł”

 

            zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

 

 

§ 5.            Dokonuje się zmiany § 11 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie      z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie:

 

            „ § 11 Uchwala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 132.143 zł”

           

            zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

 

 

§ 6.            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zalacznik nr 3 do zarzadzenia nr 30

Zalacznik nr 4 do zarzadzenia nr 30

Zalacznik nr 5 do zarzadzenia nr 30

 

drukuj pobierz pdf