Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 31/2009 z dnia 27 lutego 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-31/2009
Burmistrza Rogoźna
z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie sprzedaży  nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.

 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), w związku z §2 ust.1 ust.2 pkt 2 i ust.3, §9 ust.1-3 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135, poz.2544 z dnia 08 sierpnia 2003r.),
 
Zarządzam,  co następuje:

§1.  Przystępuję do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kościuszki w Rogoźnie, złożonej z działek oznaczonych ewidencyjnie nr: 1537/6 i 1540/4 o łącznej pow. 1.786m2, objętej księgą wieczystą nr KW 30581.

§ 2. Ustalam cenę wywoławczą  przedmiotowej nieruchomości, na kwotę 178.600,00zł
 
 Cenę ustalono w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

§3.  Nabywca działki na podstawie art. 41 w związku z art.2 pkt 6  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zmianami)  poniesie 22% podatek od    towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

§4. Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponosi nabywca działki, w kwocie brutto 5.072,76zł.
 
§5. Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miejskiego.

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf